Kvalitātes informācija

                            

„Veselības centrs 4” laboratorija ir akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO 15189:2013 standartu “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”. Akreditētas laboratorijas apliecina, ka to sniegtie pakalpojumi ir droši, uzticami un tie nepārtraukti tiek pilnveidoti. Procedūrās un tehnikās tiek ieviesta labākā prakse un personāls ir kompetents veikt laboratoriskos izmeklējumus. VC4 laboratorijas izmeklēšanas rezultāti tiek atzīti vairāk nekā 50 pasaules valstīs, kuras parakstījušas starptautisko daudzpusējās atzīšanas līgumu (MLA - Multilateral Agreement).
Vairāk informācijas par VC4 laboratorijas akreditācijas informāciju un akreditēto metožu sarakstu skatīt šeit>>>

Laboratorija regulāri un sekmīgi piedalās starptautiskās kvalitātes kontroles programmās:
Instand
RfB
Labquality

Kā arī Latvijas starplaboratoriju kontrolēs.